p r z y j a c i e l   d o m u
Dużo czasu na zdjęcia nie było (w biegu pomiędzy jedną szkołą a drugą), ale z takim modelem nie potrzeba wiele czasu, żeby sesja była udana.
Back to Top